ماموریت اصلی ما در کارخانه قوطی سازی زرین چیلیک رضایت شما مشتریان  است زیرا معتقدیم مشتری راضی همیشه وفادار خواهد ماند، ما اینجا هستیم تا ازطریق فناوری روز، پرسنل مجرب و دلسوز محصولی با کیفیت تولید کرده و با سرویس سریع، قیمت مناسب، نظم و انضباط گروهی، نهایت تعهد نسبت به مشتری، و البته با ایجاد محیط سالم و پاک همواره در مسیر توسعه و پیشرفت باشیم و با ارائه راه حل های مناسب برای حفظ محیط زیست خود نیز مفید باشیم، همچنین آمادگی داریم تا با مطالعه و با در نظر گرفتن سیاست های لازم و روشن در مقابل نوسانات اقتصادی واکنش مناسب نشان داده تا در هر زمان پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار و مشتریان عزیزمان باشیم.